Důležité kontakty

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Důležité kontakty
ŘEDITEL ŠKOLY:

Tel: +420 545 222 083
e-mail: reditel@zsjanouskova.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE:

Tel: +420 545 222 083
e-mail: zastupce@zsjanouskova.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO 1. STUPEň:

Tel: +420 545 222 083
e-mail: maluskova@zsjanouskova.cz

Hospodářka:

Tel: +420 545 222 083, 608 400 015
e-mail: vedeni@zsjanouskova.cz

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ:

Tel: +420 545 222 083
e-mail: zemlova@zsjanouskova.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA A Vedoucí ŠD:

Tel: +420 731 651 081
e-mail: druzina@zsjanouskova.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Tel: +420 733 537 392
e-mail: jidelna@zsjanouskova.cz

SPRÁVCE SPORTOVNÍCH HAL:

Tel: +420 736 208 084
e-mail: spravce.zs.janouskova@seznam.cz

EKONOMKA:

Tel: +420 545 222 083
e-mail: ekonom@zsjanouskova.cz

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz