Důležité kontakty

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Důležité kontakty
ŘEDITEL ŠKOLY:

Tel: +420 545 222 083
e-mail: reditel@zsjanouskova.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE:

Tel: +420 545 222 083
e-mail: zastupce@zsjanouskova.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO 1. STUPEň:

Tel: +420 545 222 083
e-mail: maluskova@zsjanouskova.cz

Hospodářka:

Tel: +420 545 222 083
e-mail: vedeni@zsjanouskova.cz

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ:

Tel: +420 545 222 083
e-mail: zemlova@zsjanouskova.cz

VEDOUCÍ VYCHOVATELKA šd:

Tel: +420 731 651 081
e-mail: zemanova.r@zsjanouskova.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

Tel: +420 731 651 081
e-mail: maluskova@zsjanouskova.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Tel: +420 733 537 392
e-mail: jidelna@zsjanouskova.cz

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz