Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní školní řád jídelnyKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny je součástí organizačního řádu školy.

Školní jídelna je v provozu ve dnech školního vyučování od 11.00 – 14.00 hodin.

Přihlašování

Nový strávník se musí zapsat k vedoucí ŠJ, kde mu bude přidělen variabilní symbol, domluví způsob platby a obdrží čip za zálohu 115,-Kč.

Stravné se platí na účet školní jídelny  010006 – 0179 034 621 / 0100 KB

Zákonný zástupce žáka (strávník) je povinen zaplatit obědy měsíc dopředu-do 20. dne v měsíci,

aby platba byla včas na účtu školní jídelny.

Oběd se vydává na čip, který musí strávník nosit každý den na oběd.

Pokud zapomene čip doma, vyzvedne si u vedoucí ŠJ náhradní stravenku, kterou odevzdá

paní kuchařce u výdejního okénka.

Záloha na čip bude vrácena při ukončení školní docházky-čip musí být nepoškozený.

Odhlašování

Obědy se odhlašují den předem do 13.00 hodin telefonicky 733 537 392 nebo email jidelna@zsjanouskova.cz  popř. osobně. Také přes internet, je nutná domluva s vedoucí ŠJ.

Chcete-li ukončit natrvalo stravování musíte tuto změnu nahlásit vedoucí školní kuchyně p. Dobešové.

Platby

A)Platba stravného trvalým příkazem – po celý školní rok se platí do května stejná částka a v

červenci je provedena vratka stravného převodem na účet plátce. Tímto způsobem je platba nejlépe načtena na čip. Je nutné, aby úhrada byla provedena z jednoho účtu a plátce neměnil způsob platby (jednou převodem z účtu a jindy na složenku). Změnu čísla účtu musí rodiče hlásit vedoucí ŠJ. V srpnu opět pošlete první platbu.

B) Platba stravného složenkou, pro rodiče, kteří nemají zřízen bankovní účet (platba jen na poště).

Strávník má nárok na oběd pouze tehdy, je-li přítomen ve vyučování (dle vyhlášky 107/2005

o školním stravování). V době nepřítomnosti nebo po dobu nemoci má žák nárok na oběd pouze

první den neplánované nepřítomnosti, pak si musí oběd odhlásit.

Pokud zákonný zástupce své dítě řádně neodhlásí ze stravování, žák stravu neodebere, ale školní jídelna oběd připraví, strávník bude povinen uhradit veškeré provozní náklady na přípravu stravy.

Obědy do jídlonosičů se vydávají u výdejního okénka od 12.00 – 13.00 hodin s čipem.

Posun kategorií je většinou v 5. třídě a v 9. třídě.

Cena obědu se stanoví podle věku žáka (Vyhláška o školním stravování 107/2005) tj. podle data

narození, kterého žák dosáhne ve školním roce (školní rok je od 4. 9. 2023 – 31. 8. 2024).

Jedná se o cenu potravin

I. kategorie    7- 10 let       33,-Kč       /měsíční záloha 700,-/

II. kategorie   11-14 let      35,-Kč       /měsíční záloha 750,-/

III. kategorie nad 15 let     37,-Kč       /měsíční záloha 800,./

V případě, že má žák potravinovou alergii (lékař. zpráva), rodiče jsou povinni toto sdělení hlásit vedoucí ŠJ.

Náklady za škody způsobené úmyslným poškozováním zařízení (nádobí, příbory) musí strávník uhradit po domluvě s vedoucí ŠJ.

V případě závažného porušení řádu školní jídelny může být žák, po projednání s vedením školy a   zákonným zástupcem vyloučen ze školního stravování.

Na školní akce (výlet, ŠVP, LVK) jsou žáci ze stravování odhlášeni třídním učitelem.

V době sportovního soustředění odhlašují oběd rodiče, pokud nejede celá třída.

Školní jídelna vaří i pro cizí strávníky, výdej jídlonosičů z hygien. a provozních důvodů od 11,00 -11,30hod.

u výdejního okýnka ŠJ – cena oběd 77,-Kč.

Dietní stravování od 1. 11. 2018 poskytujeme. Bližší informace u paní vedoucí p. Dobešové.

Brno 1. 9. 2023

Blanka Dobešová                                                                         Mgr. Jan Maroši

vedoucí  ŠJ                                                                                       ředitel školy

.

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz