O naši škole

Anglický jazyk

S výukou anglického jazyka se začíná již v 1. ročníku s časovou dotací jedné hodiny týdně, která je i ve 2. ročníku. Ve 3. – 9. ročníku mají žáci angličtinu tři hodiny týdně.
Pro první třídy je zvolená učebnice Kid’s Box 1 (2. vydání). Podle této učebnice se pokračuje ve výuce i ve 2. ročníku. Kniha nabízí atraktivní zpracování klasických témat, jako jsou např. pozdravy, barvy, čísla, školní potřeby, hračky a rodina. Ve výuce nechybí říkadla, příběhy
a písničky. K procvičování učiva slouží pracovní sešit, jehož součástí jsou doplňková cvičení, poslechy a hry přístupné online. Důraz je kladen především na dvě jazykové dovednosti – poslech a mluvení, ve 2.třídě se přidává čtení. Ve 3. a 4. ročníku probíhá nacvičování psaní anglických slov a základních frází potřebných ke každodenní komunikaci. K výuce jsou využívány kreslené příběhy, obrázkové karty, nahrávky k příběhům, písničky, hrací kostky, míčky, internet, interaktivní programy a hry.
V 5. ročníku začíná systematická výuka gramatiky a další rozvoj slovní zásoby. Používají se učebnice řady PROJECT – fourth edition, kterou žáci mají až do 9. ročníku. Nakladatelství Oxford University Press nabízí online podporu nejen pro učitele, ale také online procvičování učiva pro žáky, které je v ceně pracovního sešitu.
Kromě zahraničních poznávacích pobytů, exkurzí a divadelních představení v anglickém jazyce žáci vypracovávají projekty a využívají moderní informační zdroje. Výuka anglického jazyka probíhá jak v kmenových třídách jednotlivých ročníků, tak v jazykové učebně, počítačové učebně nebo pomocí iPadů, kde si žáci individuálně procvičují zvládnutou látku v online aktivitách.

Francouzský jazyk

Výuka francouzštiny má na naší škole dlouholetou tradici. Počátky výuky sahají již do školního roku 1966/1967. Během následujících let si žáci dopisovali s francouzskými kamarády a absolvovali první výměnné pobyty, které s přestávkami trvaly až do roku 1998 (např. s bretaňskou metropolí Rennes či pařížským předměstím Breuillet).
V roce 1998 jsme jeli na první poznávací zájezd na Azurové pobřeží, následovaly další do Paříže, Provence, Bretaně a zemí Beneluxu.
Francouzský jazyk byl až do zavedení nového školního vzdělávacího programu vyučován jako první cizí jazyk od třetí třídy. V současné době se snažíme navázat na tradici let předchozích
a francouzština se vyučuje jako druhý cizí jazyk od sedmého ročníku 2 hodiny týdně.
Při výuce používáme učebnice „Adosphère“. V rámci vyučovacích metod se snažíme využívat audiovizuální techniku a digitální učební materiály v multimediální učebně, počítačové učebně nebo pomocí iPadů, také spolupracujeme s Francouzskou aliancí nebo navštěvujeme filmová představení v původním znění.
V posledních letech jsme se zúčastnili několika zájezdů do Paříže.

Německý jazyk
V současné době probíhá výuka němčiny na naší škole v souladu se školním vzdělávacím programem, tj. jako výuka druhého cizího jazyka. Tento předmět si mohou žáci vybrat v sedmém ročníku z nabídky povinně volitelných předmětů. Cílem dvou vyučovacích hodin týdně od sedmého do devátého ročníku je žáky zajímavou formou seznámit se základy dalšího světového jazyka, poskytnout informace o německy mluvících zemích , a to vše s využitím audiovizuálních pomůcek. Výuka předmětu je založena na využití programu „Deutsch mit Max“. V případě zájmu je také možné zavedení kroužku německého jazyka.

Všeobecné sportovní třídy
Od školního roku 2008/09 se na naší škole rozběhl projekt, který má za cíl oslovit žáky a jejich rodiče, kteří mají rádi pohyb a sport. Jde o nabídku dětem, které mají zájem zvýšit svoji pohybovou aktivitu, nechtějí se specializovat na jedno sportovní odvětví a nemají nutně vrcholové ambice.
Žáci v těchto třídách absolvují kromě standardní dotace běžných předmětů pět vyučovacích hodin tělesné výchovy týdně. Jejich náplní je nabídka všestranných pohybových aktivit, včetně výuky plavání, bruslení nebo lyžování. Postupně se výuka všeobecných sportovních tříd rozšířila do všech ročníků druhého stupně a od školního roku 2012/13 je od prvních tříd zařazována i na stupeň první. Cílem je tak třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy ve všech devíti ročnících naší základní školy. Proto všichni, kdo chcete více pohybu, neváhejte a hlaste se u nás! Bližší informace získáte ve škole.

  • Upcoming Events

    No Upcoming Events found!

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz