Naši učitelé

Vedení školy
funkce  jméno aprobace kontakt
ředitel školy Mgr. Jan Maroši   Z, Tv reditel(a)zsjanouskova.cz
zástupce ředitele školy Mgr. Lenka Müllerová   M, Fy zastupce(a)zsjanouskova.cz
zástupkyně pro 1. stupeň PaedDr. Helena Malůšková 1. st. maluskova(a)zsjanouskova.cz
výchovná poradkyně Mgr. Jitka Žemlová    Čj, Hv zemlova(a)zsjanouskova.cz
vedoucí vychovatelka ŠD PaedDr. Helena Malůšková 1. st. maluskova(a)zsjanouskova.cz
třída třídní učitel aprobace kontakt
1. A  Mgr. Soňa Kratochvílová 1. stupeň kratochvilova(a)zsjanouskova.cz
1. B Mgr. Věra Šváchová 1. stupeň svachova(a)zsjanouskova.cz
1. C Mgr. Milada Adamová 1. stupeň adamova(a)zsjanouskova.cz
2. A Mgr. Lenka Džoganiková 1. stupeň dzoganikova(a)zsjanouskova.cz
2. B Mgr. Irena Košutová 1. stupeň kosutova(a)zsjanouskova.cz
2. C Mgr. Kateřina Jetelinová 1. stupeň jetelinova(a)zsjanouskova.cz
3. A Mgr. Alice Štefková 1. stupeň stefkova(a)zsjanouskova.cz
3. B Mgr. Jaroslav Deutsch 1. stupeň deutsch(a)zsjanouskova.cz
3. C PaedDr. Zina Dittrichová 1. stupeň dittrichova(a)zsjanouskova.cz
4. A Mgr.  Hana Kachlířová 1. stupeň kachlirova(a)zsjanouskova.cz
4. B Mgr. Marie Musilová 1. stupeň musilova(a)zsjanouskova.cz
4. C Mgr. Bc. Lenka Fenclová 1. stupeň fenclova(a)zsjanouskova.cz
5. A Mgr. Dana Konsbulová 1. stupeň konsbulova(a)zsjanouskova.cz
5. B PaedDr. Helena Malůšková 1. stupeň maluskova(a)zsjanouskova.cz
6. A  Mgr. Thea Vieweghová  Čj vieweghova(a)zsjanouskova.cz
6. B Mgr. Zuzana Halická Aj, Vo halicka(a)zsjanouskova.cz
6. C Mgr. Pavel Koubek Př, VkZ koubek(a)zsjanouskova.cz
7. A Mgr. Petra Dvořáková D, Vo dvorakova(a)zsjanouskova.cz
třída třídní učitel aprobace kontakt
7. B Mgr. Jana Hodovancová Čj, Fj hodovancova(a)zsjanouskova.cz
7. C Mgr. Tomáš Němčanský Nj, Tv nemcansky(a)zsjanouskova.cz
8. A Mgr. Jana Chmelařová M, Ch chmelarova(a)zsjanouskova.cz
8. B Mgr. Lucie Lísková Aj, Fj liskova(a)zsjanouskova.cz
9. A Mgr.  Eva Zemanová Aj, Fj zemanova(a)zsjanouskova.cz
9. B Mgr. Petr Skalák F, Z skalak(a)zsjanouskova.cz
9. C Mgr. Jitka Žemlová Čj, Hv zemlova(a)zsjanouskova.cz
Netřídní učitelé  aprobace   kontakt
Mgr. Bohuslava Koláčková speciální pedagog kolackova(a)zsjanouskova.cz
Mgr. Jitka Havířová Fialová Aj havirova(a)zsjanouskova.cz
Mgr. Ladislava Formánková Rj, Nj, Z formankova(a)zsjanouskova.cz
Mgr. Petra Sýkorová M, Ch sykorova(a)zsjanouskova.cz
Mgr. David Minster Tv minster(a)zsjanouskova.cz
MgA. Bc. Barbora Kašubová Vv  kasubova(a)zsjanouskova.cz
Bc. Jakub Andrle Ze, Zsv andrle(a)zsjanouskova.cz
Mgr. Lucie Šátková M, Vv satkova(a)zsjanouskova.cz
Mgr. Ivana Mazánková Čj mazankova(a)zsjanouskova.cz
Vychovatelky školní družiny
jméno kontakt
Veronika Janalíková druzina(a)zsjanouskova.cz
Lenka Matalová druzina(a)zsjanouskova.cz
Helena Jirásková druzina(a)zsjanouskova.cz
Alice Sedláčková  druzina(a)zsjanouskova.cz
Regina Vedralova druzina(a)zsjanouskova.cz
Správní zaměstnanci
funkce  jméno kontakt
ekonomka Michaela Vršecká ekonom(a)zsjanouskova.cz
hospodářka Lenka Blažková vedeni(a)zsjanouskova.cz
vedoucí provozu Milan Veselý vesely(a)zsjanouskova.cz
vedoucí školní jídelny Blanka Dobešová dobesova(a)zsjanouskova.cz
  • Upcoming Events

    No Upcoming Events found!

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz