Zápis ze zasedání Školské rady 25.10. 2023

AktualityŠkolská radaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis ze zasedání Školské rady 25.10. 2023

V Brně dne 25. 10. 2023

Zápis ze zasedání Školské rady

Dne 25. 10. 2023 proběhlo zasedání Školské rady.

Členové školské rady:          

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Jana Černá

Mgr. Petr Skalák

Zasedání školské rady se účastnila paní Jana Černá, Mgr. Petr Skalák a přizvána byla paní zástupkyně

Mgr. Lenka Müllerová. Pan Mgr. Jiří Mihola se omluvil.

Program:

  1. Projednání a schválení výroční zprávy ZŠ Janouškova.
  2. Diskuse
  1. Školská rada projednala a schválila výroční zprávu školy. Bylo doplněno a upřesněno několik informací do výroční zprávy vždy se shodou členů školské rady a paní zástupkyně. Školská rada upozorňuje na nutnost přijmout opatření, která jsou ve výroční zprávě. Týkají se především revize školního vzdělávacího programu a jeho předložení školské radě, vypracování nového školního řádu a jeho předložení. Paní zástupkyně přislíbila předložit dokumenty v měsíci listopadu.
  2. a) Školská rada chce poděkovat všem pedagogům, kteří se podíleli na organizaci přípravného týdne pro žáky devátého ročníku – přijímací zkoušky. Děkujeme za vaši obětavost. b)Školská rada podporuje rozšíření elektronické žákovské knížky. Ze strany paní zástupkyně bylo přislíbeno, že již v následujícím roce nebude papírová žákovská knížka. c) Školská rada chce upozornit zřizovatele na neuspokojivou situaci ohledně zatékání vody do šaten. Bylo doplněno i do výroční zprávy školy.

Zapsal: Mgr. Petr Skalák

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz