Organizace školního roku

AktualityOrganizace školního rokuKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Organizace školního roku
P E D A G O G I C K É    R A D Y
     Akce     Termín      Program
     1. Pedagogická rada úterý 29.8.2023      1. část: výr. zpráva, organizace šk. r., prac. plán
pátek 1.9.2023      2. část: Řád školy, Klasif. řád, ŠVP aj.
29. – 31.8.      schůze PKaMS,ŠVP,školení BOZP a PO aj.
     2. Pedagogická rada úterý 7.11.2023      průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků
     3. Pedagogická rada čtvrtek 18.1.2024      předporady 1. i 2. st.
úterý 23.1.2024      klasifikační porada za 1. pololetí
     4. Pedagogická rada úterý 16.4.2024      průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků
     5. Pedagogická rada úterý 18.6.2024      předporady 1. i 2. st.
čtvrtek 20.6.2024      klasifikační porada za 2. pololetí
pátek 28.6.2024      ukončení školního roku
T Ř Í D N Í   S C H Ů Z K Y   A   H O V O R O V É   H O D I N Y
     Termín            Akce
úterý 12.9.2023      třídní schůzky, Sněm rodičů
úterý 7.11.2023      hovorové hodiny
úterý 9.1.2024      třídní schůzky
úterý 16.4.2024      hovorové hodiny
úterý 4.6.2024      třídní schůzky
S C H Ů Z E   R A D Y   R O D I Č Ů
     Termín            Program
pondělí 7.9.2023      organizace a příprava Sněmu rodičů
úterý 7.11.2023      činnost Rodičovského sdružení
úterý 9.1.2024      dle potřeby: příprava tř. sch., příspěvky rodičů
úterý 16.4.2024      kontrola činnosti Rodičovského sdružení
úterý 4.6.2024      hodnocení školního roku a příprava tříd. schůzek
O R G A N I Z A C E   Š K O L N Í H O   R O K Ut
     Termín od   do      Název časového úseku
26.10.2023 27.10.2023      podzimní prázdniny  (ČT, PÁ)
23.12.2023 2.1.2024      vánoční prázdniny (SO – ÚT)
2.2.2024      pololetní prázdniny (PÁ)
5.2.2024 11.2.2024      jarní prázdniny
28.3.2024      velikonoční prázdniny (ČT)
29.6.2024 1.9.2024      hlavní prázdniny
 4.9.2023 31.1.2024      I. pololetí
 1.2.2024 28.6.2024      II. pololetí
T E R M Í N Y    P Ř I J Í M A C Í C H   Z K O U Š E K
   Termín           Typ zkoušky
3. – 15.1. 2024      talentové zkoušky na SŠ
13.-18.4. 2024      přijímací zkoušky na SŠ, víceletá G
pátek a sobota 12.-13. 4.2024      zápis do l. tříd (do 30. 4.)

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz