INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Informace o školní družiněUncategorizedKomentáře nejsou povolené u textu s názvem INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Školní družina nabízí pobyt žákům 1. – 3. tříd základní školy. Kapacita družiny je 180 dětí a ŠD je rozdělena do 6 oddělení.

Činnost školní družiny vychází z pedagogiky volného času. Cílem je snaha rozvíjet osobnost žáka při volnočasových aktivitách, slouží k odpočinku žáků a k pohybovým aktivitám.

Oddělení jsou věkově smíšená. Činnost zajišťuje 6 kvalifikovaných  vychovatelek.

PROVOZ 

Školní družina je v provozu od pondělí do pátku:

6.15 – 7.40 hod. a po vyučování 11.40  – 17.00 hod.

KOLEKTIV VYCHOVATELEK ŠD

1. oddělení – Regina Vedralová (vedoucí vychovatelka)

2. oddělení –

3. oddělení – Bc. Alice Sedláčková

4. oddělení – Jitka Matalová

5. oddělení – Bc. Katarina Ungárová

6. oddělení – Lenka Matalová

ÚPLATA  

ve školním roce 2023/24 je úplata za zájmové vzdělávání žáka a pobyt v ŠD zpoplatněna částkou 180,- Kč měsíčně za jednoho žáka.

Podmínky a způsob splatnosti úplaty:

Úplata je stanovena ve dvou splátkách – za období září – prosinec (720,- Kč) a leden – červen (1080,- Kč).

Úplatu za období září až prosinec je potřeba uhradit jednorázově do konce října.

Úplatu za období leden – červen je možné uhradit jednorázově do konce února.

Celková částka na žáka za docházku do družiny činí tedy 1800,- Kč.

Částku lze uhradit převodem na bankovní účet školy (ne do ŠJ!), č. účtu: 179034621/0100, ve výjimečných případech na pokladně školy u paní hospodářky.

Variabilní symboly k platbě dostanou děti v družinovém deníčku během září.

POBYT VENKU

Část pobytu ve školní družině tráví děti venku, ať již v parku nebo na školním hřišti. Bylo by vhodné, aby měly v šatní skříňce oblečení na převlečení.

Při pobytu ve školní družině žáci dodržují pravidla Řádu školní družiny.

FOTOGRAFIE

Na webových stránkách ŠD v aktualitách najdete fotografie z našich akcí i z běžné každodenní práce v souladu s GDPR.

Těšíme se na spolupráci s Vámi i na pobyt vašich dětí ve školní družině.

Kolektiv vychovatelek ZŠ Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz