Program ERASMUS+

Projekty města BrnaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Program ERASMUS+

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 

Administrátorem programu Erasmus+ je v České republice Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace MŠMT ČR a současně česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. Hlavním cílem DZS je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit.

Program Erasmus+ ve své klíčové akci KA 1 „Mobilita jednotlivců“ v oblasti školního vzdělávání umožňuje zřizovatelům škol požádat o tzv. akreditaci. Samotná akreditace nezakládá nárok na finanční prostředky z programu Erasmus, po jejím získání může nositel akreditace ve výzvách programu Erasmus+ předložit DZS žádost o podporu na konkrétní aktivity na podporu mezinárodního vzdělávání.

Statutární město Brno prostřednictvím OŠML MMB akreditaci získalo, následně také uspělo se žádostí o akreditovaný projekt se zapojením všech škol zřizovaných statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi na období 1. 6. 2022 – 31. 8. 2023. K plánovaným aktivitám patří skupinové mobility žáků, stínování pro pedagogické a nepedagogické pracovníky škol, pro zástupce zřizovatelů škol a nadřízených orgánů škol na místní úrovni, kurzy a školení pro pedagogické pracovníky apod.

Na základě udělené akreditace OŠML MMB realizuje akreditovaný projekt v roli tzv. koordinátora konsorcia. Tato role umožňuje obecním mateřským školám a základním školám bez zkušeností a s nedostatečnou administrativní a finanční kapacitou v případě jejich zájmu zapojení do programu Erasmus+. Do konsorcia jsou zapojeny všechny školy zřizované statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi.

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz