Zápis do 1. tříd

AktualityUncategorizedKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. tříd

Základní škola Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace  vyučuje podle rámcového vzdělávacího programu a má třídy se 3 různými zaměřeními:

a) třídy/ skupiny se všeobecným sportovním zaměřením (1. – 9. ročník)

b) třídy/skupiny se zaměřením na francouzský jazyk (6. – 9. ročník)

c) třídy bez zaměření (1. – 9. ročník)

Na škole vyučujeme cizí jazyky: anglický (1. – 9. ročník),; německý, francouzský a ruský jazyk (od 7. ročníku).

Škola má velice dobré sportovní zázemí: tělocvična, 2 kryté haly, 2 venkovní hřiště, posilovna, sál na aerobik

Dále nabízíme organizované výjezdy do zahraničí, školní družinu, moderně vybavené učebny, zkušený učitelský sbor a velký výběr kroužků. 

Ve školním roce 2023 / 2024 bychom rádi otevřeli 2  první třídy bez zaměření  a 1 první třídu se sportovním zaměřením.

Zápisy do 1. tříd budou konat od 1. do 30. dubna 2023.

 V pátek 14. dubna 2023 od 14.00 do 17. 30 hodin

a v sobotu 15. dubna od 9.00 do 11.00 hodin

bude probíhat zápis za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v prostorách školy

Aby bylo dítě zapsáno do naší základní školy, prosíme, aby zákonní zástupci učinili následující kroky:

  1. vyplňte žádost o přijetí na http://zapisdozs.brno.cz
  2. žádost vytiskněte
  3. originál žádosti podepište
  4. zájemci o zařazení do 1. sportovní třídy nahlásí tuto skutečnost  u zápisu
  5. s vytištěnou žádostí, občanským průkazem, rodným listem dítěte i dítětem se dostavte k zápisu

Pokud budete žádat odklad školní docházky, je potřeba na výše uvedených webových stránkách vyplnit ještě žádost o odklad. Žádost o odklad s potřebnými doklady (vyjádření PPP + vyjádření lékaře) také doručte škole.

Jestliže budete mít nějaké dotazy, problémy, nepůjde vám žádost vytisknout apod., napište na e-mail zastupce@zsjanouskova.cz a domluvíte si konzultaci či osobní schůzku.

Přijímací testy do 1. sportovní třídy – čtvrtek 20. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 hodin v tělocvičně školy.

Den otevřených dveří: čtvrtek 30. března 2023 od 9.00 do 11.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hodin 

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz