Kritéria přijímání žáků do Školní družiny (ŠD)

Informace o školní družiněUncategorizedKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Kritéria přijímání žáků do Školní družiny (ŠD)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace

Kritéria přijímání žáků do Školní družiny (ŠD)

Školní rok: 2022/2023

1. O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.

2. Umístění žáků do ŠD není nárokové, tzn. děti, které se staly žáky ZŠ Brno,

    Janouškova 2, příspěvková organizace, nejsou automaticky přijímány do ŠD.

3. Přednostně jsou přijímáni:

  • žáci 1. – 3. ročníků
  • dojíždějící žáci
  • děti samoživitelů
  • sourozenci

4. Vzhledem k tomu, že kapacita ŠD je 180 žáků, nemusí být přijati žáci, jejichž:

  • zákonní zástupci jsou nezaměstnaní
  • na mateřské nebo rodičovské dovolené
  • řádně a včas neplatili v minulém období poplatky za ŠD

5. Dále nemusí být přijati žáci, kteří:

  • plně nevyužívají provozní dobu ŠD (opakované odchody ze ŠD hned po

obědě)

  • závažným způsobem porušili Řád ŠD

Mgr. Jan Maroši, ředitel školy

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz