Volby do Školské rady

AktualityŠkolská radaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Volby do Školské rady

Vážení zákonní zástupci!

            Vzhledem k tomu, že končí funkční období Školské rady, vyhlásil ředitel školy (ze zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon)

volby do Školské rady,

které se budou konat v úterý 8. června 2021

při Základní škole Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace.

Hlasování proběhne online formou přes elektronickou žákovskou knížku v časovém rozmezí od 17.00 do 18.00 hodin.

Školská rada (§ 168):

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních

a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se

k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Volební akt proběhne formou tajného hlasování. Volič má k dispozici jeden hlasovací lístek, na kterém vybere a označí jediného kandidáta, pro kterého hlasuje. Označením více kandidátů je volební lístek neplatný.

Za člena ŠR je zvolen kandidát s největším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní více jak 50% oprávněných osob.

Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem, tzn. zákonný zástupce má tolik přístupů k hlasovacím lístkům, kolik má dětí ve škole. Je na dohodě zákonných zástupců žáka, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, že se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.

Podrobnější informace k hlasování obdržíte do 4. 6. 2021 přes elektronickou žákovskou knížku a na třídních schůzkách dne 8. 6. 2021, které také proběhnou online.

Návrhy na kandidáty z řad rodičů podávejte vedení školy

nejpozději do pondělí 31. 5. 2021.

Na vzájemnou spolupráci s Vámi se těší

Mgr. Jan Maroši – ředitel školy

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz