Ceník pronájmů 2021/2022

AktualityPronájmyKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Ceník pronájmů 2021/2022

Stanovení výše pronájmů od školního roku 2021/2022:

poplatek za užívání tělocvičny                                                350,- Kč/hod

poplatek za užívání jídelny                                                       300,- Kč/hod

poplatek za užívání malého fotbalového hřiště                550,- Kč/hod

poplatek za užívání malého fotbal. hřiště bez šaten       450,- Kč/hod

poplatek za užívání velkého fotbalového hřiště               950,- Kč/hod

poplatek za užívání vel.fotbal.hřiště bez šaten                650,- Kč/hod

poplatek za užívání venkovního tenis. hřiště                     200,- Kč/hod

poplatek za užívání ven. tenis. hřiště bez šaten                150,- Kč/hod

poplatek za užívání haly –tenis. kurt                                     400,- Kč/hod

poplatek za užívání haly –fotbal. hřiště                                1000,- Kč/hod

poplatek za užívání učebny                                                     100,- Kč/hod

poplatek za užívání malé učebny                                            80,- Kč/hod

poplatek za užívání školní kuchyňky                                     180,- Kč/hod

poplatek za užívání malé tělocvičny                                      200,- Kč/hod

poplatek za užívání posilovny                                                   40,- Kč/hod

poplatek za užívání sauny                                                         700,- Kč/hod

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz