Školní speciální pedagog

AktualityŠkolní speciální pedagogKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní speciální pedagog

Vážení rodiče, milí žáci,

naše škola je od školního roku 2017/2018 zapojena do projektu “Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ”.  Na základě tohoto projektu začal na naší škole od 2. pololetí pracovat školní speciální pedagog.

Kontakt:

Mgr. Michaela Matulová

e – mail: matulova@zsjanouskova.cz

Konzultační hodiny:

 • pro žáky – o přestávkách, kdykoliv dle domluvy
 • pro rodiče – po předchozí telefonické, písemné nebo osobní domluvě
 • pro pedagogy – o přestávkách, kdykoliv dle domluvy

Náplň práce školního speciálního pedagoga

Aktivity zaměřené na žáky

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a provádění orientační diagnostiky speciálních potřeb žáka
 • vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální nebo skupinové práce se žáky za účelem naplňování podpůrných opatření – speciálně pedagogické činnosti a činnosti reedukační
 • spolupráce na kariérovém poradenství žáků (volba vzdělávací cesty žáka)
 • průběžné vyhodnocení účinnosti poskytovaných podpůrných opatření
 • zajištění didaktických materiálů a kompenzačních pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Aktivity zaměřené na rodiče

 • poskytnutí poradenské služby pro zákonné zástupce žáků v oblasti výchovných a vzdělávacích problémů
 • doporučení další odborné péče

 

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz