Zápis ze zasedání Školské rady 23. října

Školská radaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis ze zasedání Školské rady 23. října

V Brně dne 23. 10. 2017

Zápis ze zasedání Školské rady

Dne 23. 10. 2017 proběhlo zasedání Školské rady.

Členové školské rady:

Ing. Petr Hladík

Petr Maléř

Mgr. Petr Skalák

Program:

Body programu:

  1. Projednání a schválení výroční zprávy školy
  2. Dodatek ke školnímu řádu – omlouvání absence
  3. Dodatek školního vzdělávacího programu – ročníkové práce
  4. Dotaz rodiče na výuku informatiky a výuku přírodovědného semináře v devátém ročníku, prosba o zařazení výuky informatiky do rozvrhu
  5. Výuka anglického jazyka – dlouhodobá pracovní neschopnost vyučující a její řešení
  6. Elektronická žákovská knížka
  7. Diskuse

 

  1. Školská rada projednala a schválila výroční zprávu školy. Hlasování 2 0 0. Pan Ing. Petr Hladík na jednání školské rady nebyl přítomen.
  2. Byl projednán a schválen dodatek o omlouvání nepřítomnosti žáka a jeho uvolňování.
  3. Byl projednán a schválen dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu – ročníkové práce.

4. Vyjádření pana ředitele: Výuka informatiky splňuje dle školního vzdělávacího programu časovou dotaci ve všech ročnících. Dle potřeb školy (úvazky, rozvrhy) byl do devátého ročníku zařazen přírodovědný seminář, zaměřený na praktickou výuku.

5. Vyjádření pana ředitele: V současné době probíhá intenzivní hledání vhodného pedagogického pracovníka na výuku anglického jazyka z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti.

6. Vyjádření pana ředitele: V průběhu prázdnin došlo na naší škole k internetovému rozvodu do všech učeben a kabinetů, což bylo prvním předpokladem k zavedení elektronické žákovské knížky. Do konce prvního pololetí by měla proběhnout školení učitelů odbornou firmou a ke zkušebnímu používání elektronických žákovských knížek by mělo dojít ve druhém pololetí školního roku 2017/2018.

7. Škola letošní rok vstoupila do projektu Šablony a podařilo se vyměnit zábranu v silnici, která byla poškozena viz. předcházející zápisy školské rady.

Zapsal: Mgr. Petr Skalák

Výroční zpráva 2016_2017

 

 

 

 

 

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz