Výchovné poradenství a školní metodik prevence

Výchovné poradenstvíKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Výchovné poradenství a školní metodik prevence

Výchovná poradkyně: Mgr. Jitka Žemlová

úřední hodiny: úterý 14.00–15.30,

přesný čas schůzky je vhodné domluvit s výchovnou poradkyní (tel: 545222083)

Kontaktní adresy poraden:
Pedagogicko-psychologická poradna Brno: Zachova 1, 602 00 Brno,

tel.: 543 245 914-6 (oddělení pro děti ve věku 3–15 let, MŠ, ZŠ, ředitelství PPP)

nejbližší pracoviště PPP:

PPP Kohoutova 4, 613 00 Brno,

tel.: 545 223 379-80 (oddělení pro děti ve věku 3–19 let, MŠ, ZŠ, SŠ):

PhDr. Eva Machourková, psycholog

Mgr. Naděžda Pochopová, speciální pedagog

PPP – Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti

Sládkova 45, 613 00 Brno, tel.: 548 526 802

Přijímací řízení na SŠ

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

Čtyřleté obory vzdělávání: 13. a 14. 4. 2023

Šestileté a osmileté obory vzdělávání: 17. a 18. 4. 2023

Důležité odkazy pro informace o SŠ a vhodný výběr SŠ:

www.vyberskoly.cz

www.cermat.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.jmskoly.cz

 Informace pro žáky a rodiče si můžete stáhnout zde: Přijímací řízení na SŠ

Mgr. Jitka Žemlová

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Chmelařová

 • Telefon: +420 545 222 083
 • E-mail: chmelarova@zsjanouskova.cz
 • Úřední hodiny: úterý 7,15 – 7,45, 12,00 – 12,30 hodin (po domluvě kdykoliv)

Náplň práce školního metodika prevence

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
 • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory, střediskem výchovné péče a dalšími odborníky
 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
 • poskytování informačních a metodických materiálů
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence
 • spolupracuje s výchovným poradcem

Cíl práce

 • osvojení pozitivního sociálního chování
 • výchova k zodpovědnosti za své chování
 • výchova dětí ke zdravému životnímu stylu
 • rozvoj osobnosti

Kdy je dobré kontaktovat metodika prevence?

Žák:

 • pokud máš pocit, že Ti ve škole spolužáci ubližují
 • pokud nevíš co s volným časem, a chceš navštěvovat nějaký kroužek
 • pokud máš problémy s alkoholem, drogami či jinými závislostmi

Rodič:

 • při problémech s šikanou
 • pokud hledáte volnočasové aktivity pro Vaše dítě
 • pokud má Vaše dítě problémy s alkoholem, drogami či jinými závislostmi

Důležité kontakty:

 • Linka bezpečí 800 155 555
 • Dětské krizové centrum 241 484 149
 • Centrum pro rodinu 577 212 020, 732 376 193
 • Linka vzkaz domů pro děti a mládež 800 111 113

Dokumenty:

Důležité www stránky

Preventivní program školy

Školní preventivní strategie

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz