Výchovné poradenství

Výchovné poradenstvíKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Jitka Žemlová
úřední hodiny: úterý 14.00–15.30, přesný čas schůzky je vhodné domluvit s výchovnou poradkyní
Kontaktní adresy:
Pedagogicko-psychologická poradna

Zachova 1, 602 00 Brno, tel.: 543 245 914-6 (oddělení pro děti ve věku 3–15 let, MŠ, ZŠ, ředitelství PPP)
Kohoutova 4, 613 00 Brno, tel.: 545 223 379-80 (oddělení pro děti ve věku 3–19 let, MŠ, ZŠ, SŠ) – Mgr. Hana Trtílková – psycholožka naší školy
Sládkova 45, 613 00 Brno, tel.: 548 526 802 (poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti)
Hybešova 15, 602 00 Brno, tel.: 543 426 080

Mgr. Markéta Štěpánová – psycholožka naší školy
Mgr. Klára Filípková – speciální pedagožka

Modrá linka – linka důvěry pro děti a mládež

poradna Modré linky: středa od 14.00 do 18.00 hodin, tel.: 549 241 010

denně od 9.00 do 21.00 hodin

Lidická 50, CVČ Lužánky, Brno

Školní metodik prevence:

Mezi sociálně patologické jevy zařazujeme patologické hráčství, zneužívání návykových látek, vandalismus, kouření, alkoholismus, rasismus, šikanu (telefon na krizovou linku šikany 286 881 059). Cílem prevence je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování, výchova k zodpovědnosti za své chování, k rozvoji osobnosti.

V rámci prevence sociálně patologických jevů se děti prostřednictvím přednášek seznamují s problémy, které takové patologické chování způsobuje. Preventistka spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, policií a odborem sociální péče.

Činnost školního metodika prevence:

poskytuje poradenské služby v oblasti prevence rizikového chování (záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismus, netolismus, sexuální zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších forem rizikového chování),
tvoří Minimální preventivní program školy, koordinuje vzdělávání a činnost ostatních učitelů v oblasti prevence,
spolupracuje s výchovným poradcem,
zajišťuje pro žáky přednášky, besedy a programy týkající se prevence rizikového chování,
koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevenci rizikového chování.

Minimální preventivní program je na naší škole realizován v rámci plnění učebních osnov.

Kdy je dobré kontaktovat metodika prevence?

Dítě:

pokud máš problém s alkoholem, drogami či jinými závislostmi,
pokud máš pocit, že ti ve škole spolužáci ubližují,
pokud nevíš, co s volným časem, a chceš navštěvovat nějaký kroužek.

Rodiče:

pokud má Vaše dítě problémy s alkoholem, drogami či jinými závislostmi,
při problémech se šikanou,
pokud hledáte volnočasové aktivity pro Vaše dítě.

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: po předchozí domluvě kdykoli.

Další kontakty:

Linka bezpečí 800 155 555
Dětské krizové centrum 241 484 149
Centrum pro rodinu 577 212 020, 732 376 193
Linka vzkaz domů pro děti a mládež 800 111 113

Přijímací řízení na SŠ

Informace pro žáky a rodiče si můžete stáhnout zde: Přijímací řízení na SŠ

Mgr. Jitka Žemlová

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz