Florbalový kroužek

I v letošním školním roce je možno navštěvovat kroužek florbalu na ZŠ Janouškova. První tréninky se uskuteční v úterý 20. září.

F I – pro žáky 4. a 5. tříd

F II – pro žáky 2. stupně

F III – pro žáky 2. a 3. tříd

Poplatek za celoroční účast v kroužku je rozdělen do dvou plateb:

  1. platba –  800 Kč – říjen až leden 2023 (nutno zaplatit do 30. září)
  2. platba – 800 Kč – únor až květen 2023 (nutno zaplatit do 15. února)

Pokud máte o florbalový kroužek zájem, vyplňte přihlášku v dolní části a odevzdejte či zašlete Mgr. Petru Skalákovi (skalak@zsjanouskova.cz). O přijetí do kroužku rozhoduje pořadí odevzdání přihlášky.

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz