Zápis

12.4.2024 14:00 - 17:30
 • Zápis 12.4.2024 14:00-17:30h. a 13.4.2024 9:00-11:00h.
 • Základní škola Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace vyučuje podle rámcového vzdělávacího programu a má třídy se 3 různými zaměřeními: 1) třídy/ skupiny se všeobecným sportovním zaměřením (1. – 9. ročník) 2) třídy/skupiny se zaměřením na francouzský jazyk (6. – 9. ročník) 3) třídy bez zaměření (1. – 9. ročník) Na škole vyučujeme cizí jazyky:
  • anglický (1. – 9. ročník)
  • německý, francouzský a ruský jazyk (od 7. ročníku).
  Škola má velice dobré sportovní zázemí: tělocvična, 2 kryté haly, 2 venkovní hřiště, posilovna, sál na aerobik Dále nabízíme organizované výjezdy do zahraničí, školní družinu, moderně vybavené učebny, zkušený učitelský sbor a velký výběr kroužků. Ve školním roce 2024/2025 bychom rádi otevřeli 2  první třídy bez zaměření  a 1 první třídu se sportovním zaměřením. Zápisy do 1. tříd se budou konat od 1. do 30. dubna 2024. Na naší škole proběhne zápis v pátek 12. dubna 2024 od 14.00 do 17.30 hodin a v sobotu 13. dubna od 9.00 do 11.00 hodin Bude probíhat za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v prostorách školy. Aby bylo dítě zapsáno do naší základní školy, prosíme, aby zákonní zástupci učinili následující kroky:
  1. vyplňte žádost o přijetí na http://zapisdozs.brno.cz
  2. žádost vytiskněte
  3. originál žádosti podepište
  4. zájemci o zařazení do 1. sportovní třídy nahlásí tuto skutečnost  u zápisu
  5. s vytištěnou žádostí, občanským průkazem, rodným listem dítěte i dítětem se dostavte k zápisu
  Pokud budete žádat odklad školní docházky, je potřeba na výše uvedených webových stránkách vyplnit ještě žádost o odklad. Žádost o odklad s potřebnými doklady (vyjádření PPP + vyjádření lékaře) také doručte škole. Jestliže budete mít nějaké dotazy, problémy, nepůjde vám žádost vytisknout apod., napište na e-mail: zastupce@zsjanouskova.cz a domluvíte si konzultaci či osobní schůzku. Sportovní talentové zkoušky na přijetí do 1. sportovní třídy proběhnou ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hodin v tělocvičně školy.
 • Nadcházející události

 • Ryhlé kontatky

  Základní škola Brno, Janouškova 2 příspěvková organizace

  Janouškova 2 Brno-Černá Pole 61300 Czech Republic
  Tel: +420 545 222 083 Fax: +420 608 400 015

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz