Zápis

13.4.2024 9:00 - 11:00
 • Zápis 12.4.2024 14:00-17:30h. a 13.4.2024 9:00-11:00h.

Základní škola Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace vyučuje podle

rámcového vzdělávacího programu a má třídy se 3 různými zaměřeními:

1) třídy/ skupiny se všeobecným sportovním zaměřením (1. – 9. ročník)

2) třídy/skupiny se zaměřením na francouzský jazyk (6. – 9. ročník)

3) třídy bez zaměření (1. – 9. ročník)

Na škole vyučujeme cizí jazyky:

 • anglický (1. – 9. ročník)
 • německý, francouzský a ruský jazyk (od 7. ročníku).

Škola má velice dobré sportovní zázemí: tělocvična, 2 kryté haly, 2 venkovní hřiště, posilovna, sál na aerobik

Dále nabízíme organizované výjezdy do zahraničí, školní družinu, moderně vybavené učebny, zkušený učitelský sbor a velký výběr kroužků.

Ve školním roce 2024/2025 bychom rádi otevřeli 2  první třídy bez zaměření  a 1 první třídu se sportovním zaměřením.

Zápisy do 1. tříd se budou konat od 1. do 30. dubna 2024.

Na naší škole proběhne zápis

v pátek 12. dubna 2024 od 14.00 do 17.30 hodin

a v sobotu 13. dubna od 9.00 do 11.00 hodin

Bude probíhat za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v prostorách školy.

Aby bylo dítě zapsáno do naší základní školy, prosíme, aby zákonní zástupci učinili následující kroky:

 1. vyplňte žádost o přijetí na http://zapisdozs.brno.cz
 2. žádost vytiskněte
 3. originál žádosti podepište
 4. zájemci o zařazení do 1. sportovní třídy nahlásí tuto skutečnost  u zápisu
 5. s vytištěnou žádostí, občanským průkazem, rodným listem dítěte i dítětem se dostavte k zápisu

Pokud budete žádat odklad školní docházky, je potřeba na výše uvedených webových stránkách vyplnit ještě žádost o odklad. Žádost o odklad s potřebnými doklady (vyjádření PPP + vyjádření lékaře) také doručte škole.

Jestliže budete mít nějaké dotazy, problémy, nepůjde vám žádost vytisknout apod., napište na e-mail: zastupce@zsjanouskova.cz a domluvíte si konzultaci či osobní schůzku.

Sportovní talentové zkoušky na přijetí do 1. sportovní třídy proběhnou ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hodin v tělocvičně školy.

 • Nadcházející události

 • Ryhlé kontatky

  Základní škola Brno, Janouškova 2 příspěvková organizace

  Janouškova 2 Brno-Černá Pole 61300 Czech Republic
  Tel: +420 545 222 083 Fax: +420 608 400 015

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz