Třídní schůzky 13.9.2016

13.9.2016 - 13.9.2016 16:30 - 19:00

zasedání

 

 

 

 

 

Vedení Základní školy Brno, Janouškova 2 příspěvková organizace zve rodiče studentů na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 13. září 2016 od 17:00 hodin.

V 16:30 se koná ve sborovně schůzka třídních důvěrníků.

PROGRAM:

  • Informace o chování, absenci a prospěchu žáků
  • Seznámení rodičů se školním řádem a s organizací školního roku
  • Informace podpůrných programech
  • Různé

Umístění tříd + učitelů bude vyvěšeno v přízemí školní budovy. Vyučující budou pro rodiče k dispozici do 18:00 hodin.

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz