Hovorové hodiny 15.11. 2016

15.11.2016 - 15.11.2016 16:30 - 17:30

konzultace

Vedení Základní školy Brno, Janouškova 2 příspěvková organizace zve rodiče studentů na hovorové hodiny, které se budou konat 15. listopadu 2016 od 17:00 hodin.

Žáci mají v žákovských knížkách zapsané čtvrtletní hodnocení a rodiče mohou konzultovat prospěch a chování u jednotlivých vyučujících. Vyučující budou pro rodiče k dispozici cca do 18:00 hodin. Případně si rodiče mohou domluvit individuální konzultaci.

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz