Zápis do 1. tříd

AktualityKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. tříd

Základní škola Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace vyučuje podle

rámcového vzdělávacího programu a má třídy:

  • se všeobecným sportovním zaměřením (1. – 9. ročník)
  • třídy bez zaměření (1. – 9. ročník)

Na škole vyučujeme cizí jazyky:

  • anglický (1. – 9. ročník)
  • německý, francouzský a ruský jazyk (od 7. ročníku).

Škola má velice dobré sportovní zázemí: tělocvična, 2 kryté haly, 2 venkovní hřiště, posilovna, sál na aerobik

Dále nabízíme organizované výjezdy do zahraničí, školní družinu, moderně vybavené učebny, zkušený učitelský sbor a velký výběr kroužků. 

Ve školním roce 2024/2025 bychom rádi otevřeli 2  první třídy bez zaměření  a 1 první třídu se sportovním zaměřením.

Zápisy do 1. tříd se budou konat od 1. do 30. dubna 2024.

Na naší škole proběhne zápis

v pátek 12. dubna 2024 od 14.00 do 17.30 hodin

a v sobotu 13. dubna od 9.00 do 11.00 hodin

Bude probíhat za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v prostorách školy.

Aby bylo dítě zapsáno do naší základní školy, prosíme, aby zákonní zástupci učinili následující kroky:

  1. vyplňte žádost o přijetí na http://zapisdozs.brno.cz
  2. žádost vytiskněte
  3. originál žádosti podepište
  4. zájemci o zařazení do 1. sportovní třídy nahlásí tuto skutečnost  u zápisu
  5. s vytištěnou žádostí, občanským průkazem, rodným listem dítěte i dítětem se dostavte k zápisu

Pokud budete žádat odklad školní docházky, je potřeba na výše uvedených webových stránkách vyplnit ještě žádost o odklad. Žádost o odklad s potřebnými doklady (vyjádření PPP + vyjádření lékaře) také doručte škole.

Jestliže budete mít nějaké dotazy, problémy, nepůjde vám žádost vytisknout apod., napište na e-mail: zastupce@zsjanouskova.cz a domluvíte si konzultaci či osobní schůzku.

Sportovní talentové zkoušky na přijetí do 1. sportovní třídy proběhnou ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hodin v tělocvičně školy.

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz