Zápis ze zasedání Školské rady 14. 10. 2016

Školská radaKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis ze zasedání Školské rady 14. 10. 2016

V Brně dne 14. 10. 2016

Zápis ze zasedání Školské rady

Dne 14. 10. 2016 proběhlo zasedání Školské rady.

Členové školské rady:

Ing. Petr Hladík

Petr Maléř

Mgr. Petr Skalák

Program:

Body programu:

 1. Projednání a schválení výroční zprávy školy
 2. Projednání a schválení dodatku k ŠVP ZV č. 3 a dodatku k ŠVP ZV č. 4
 3. Dodatek ke školnímu řádu – účast žáka v hodinách výchovného charakteru
 4. Diskuse

 

 1. Školská rada projednala a schválila výroční zprávu školy. Hlasování 3 0 0
 2. Byly projednány a schváleny dodatky k ŠVP. Dodatek č. 3 nahrazuje ve školním vzdělávacím programu Základní školy Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace kapitolu 5.3 Informační a komunikační technologie. Dodatek č. 4 doplňuje školní vzdělávací program Základní školy Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace o samostatnou kapitolu – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných.
 3. Dodatek ke školnímu řádu se týká účasti žáka v hodinách předmětů výchovného charakteru – bude minimálně padesátiprocentní.
 4. Z diskuse vyplynulo několik bodů, které budou předmětem diskuse příští schůze školské rady, na kterou bude přizván pan ředitel.
 • Jakým způsobem probíhá příprava na zápis? Výhled počtu prvních tříd a naplněnosti školy.
 • Jak se naší školy dotkla inkluze?
 • Jak probíhá projekt mentor a kteří žáci jsou do něho zapojeni?
 • Dále ze strany rodičů byla vznesena připomínka, že žáci mají dva roky po sobě předmět vaření. Rodiče by uvítali změnu ŠVP v tomto směru.
 • Informace o projektech, do kterých je škola zapojena.

Zapsal: Mgr. Petr Skalák

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz