Sportovní talentové zkoušky

25.4.2024 14:00 - 17:00

25.4.2024 – Sportovní talentové zkoušky 14:00-17:00hod

Disciplíny pro přijímací testy do prvního ročníku všeobecné sportovní třídy 

Děti absolvují v tělocvičně 6 stanovišť se zaměřením na různé motorické dovednosti. Předvedené výkony jsou následně převedeny do bodového hodnocení. 

1. Běžecká rychlost – člunkový běh 4 x cca 7m (měření času). 

2. Obratnost – kotouly, válení sudů, stoj na lopatkách, event. další dovednosti na žíněnce (hodnotí se bodově 1 – 4b).

3. Rychlost + obratnost + koordinace – překážková dráha – kombinace přeskoků, podlézání a slalomu mezi kužely (měření času). 

4. Dovednosti s míčem – chytání + házení obouruč, jednoruč s menším míčem, házení na cíl jednoruč malým míčkem (hodnotí se bodově 1 – 4b). 

5. Rovnováha, obratnost – lavička, balanční podložka Bosu, obrácená lavička (kladinka) – chůze, poskoky, dřepy (hodnotí se bodově 1 – 4b). 

6. Výbušnost, odrazová síla – skok z místa (měření vzdálenosti). 

 Hodnocení: Disciplíny 2, 4, 5 jsou bodovány v rozsahu 0 – 4 bodů, v disciplínách 1, 3, 6 se naměřené hodnoty převádí také na body ve stejném rozsahu. Celkový výsledek je dán součtem obdržených bodů ze všech disciplín. 

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz