MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PLATNÁ OD 5. 10. 2020

AktualityKomentáře nejsou povolené u textu s názvem MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PLATNÁ OD 5. 10. 2020

V návaznosti na krizové opatření a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu nařídila KHS Jihomoravského kraje mimořádné opatření, která se týkají i našich pronájmů:

1.

zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. a schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň dva metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje,

2.

omezuje sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Každá organizace je za dodržování krizových opatření odpovědná!

Některé kroužky neorganizuje škola, ale externí organizátoři (judo, baseball aj., viz Přehled kroužků pro školní rok 2020/21). Ti musí dodržovat platná opatření a rodiče informovat o konání nebo nekonání zájmové činnosti. My pouze poskytujeme prostory k jejich činnosti.

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz