Organizace zahájení školního roku 1. – 4. září 2020

AktualityKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Organizace zahájení školního roku 1. – 4. září 2020

Úterý   1. 9.

7.40 – vstup žáků tříd: 2. ABC, 4. AB, 5. ABC, 7. AB, 8. ABC, 9. A do budovy

a) žáci 1. tříd – v 7.55 hodin převedou TU i s rodiči do tříd

b) žáci 3. ABC+ 6. ABC – čekají před školou a v 7.50 hodin je převedou TU přes šatny do tříd

1. třídy: 8.008. 45 – žáci i rodiče ve třídě (přivítání, stužkování, organizační záležitosti aj.)

8.50 – 9.40 – žáci ve třídě s TU, rodiče před školou

9.40 – ukončení třídnických prací na 1. st. a od 10. 00 hodin oběd

10.45 – ukončení třídnických prací na 2. st. a oběd

Provoz ŠD zajištěn od 6.15 do 17.00.

 Vstup rodičů 1. ABC do školy je povolen pouze v úterý 1. 9. 2020 a maximálně 2 dospělé osoby na 1 žáka (ostatním rodičům je vstup do školy zakázán, výjimku tvoří vyzvedávání žáků ze ŠD). 

Středa  2. 9.

žáci 1. tříd – v 7.50 hodin – si TU vyzvednou žáky před školou a převedou je do tříd

8.00 –  10.00   třídnické práce v 1. – 2. roč. – pak oběd

8.00 –  10.45   třídnické práce v 3. – 5. roč. – pak oběd

8.00 –  11.45   třídnické práce v 6. -9. roč. – pak oběd

12.45               oběd ŠD

Čtvrtek   3. 9. + pátek 4. 9.

  1. stupeň 1– 4. vyuč. h. – výuka podle rozvrhu
  2. stupeň 1– 5. vyuč. h. – výuka podle rozvrhu

Termíny třídních schůzek:

  1. ABC – čtvrtek 3.9. 2020 v 16.00 hodin – třídní informativní schůzky s TU a vychovatelkou ŠD
  1. – 9. ročník – úterý 8. 9. 2020 od 17.00 hodin (16.30 – třídní důvěrníci)

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz