Kritéria přijímání žáků do Školní družiny (ŠD)

Informace o školní družiněKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Kritéria přijímání žáků do Školní družiny (ŠD)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace

 Školní rok: 2020/2021

 1. O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.
 2. Umístění žáků do ŠD není nárokové, tzn. děti, které se staly žáky ZŠ Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace, nejsou automaticky přijímány do ŠD.
 3. Přednostně jsou přijímáni:
 • žáci 1. – 3. ročníků
 • dojíždějící žáci
 • děti samoživitelů
 • sourozenci
 1. Žáci 4., popř. 5. ročníků budou přijati do ŠD, pokud to kapacita ŠD dovolí.
 2. Vzhledem k tomu, že kapacita ŠD je 200 žáků, nemusí být přijati žáci, jejichž:
 • zákonní zástupci jsou nezaměstnaní
 • na mateřské nebo rodičovské dovolené
 • řádně a včas neplatili v minulém období poplatky za ŠD
 1. Dále nemusí být přijati žáci, kteří:
 • plně nevyužívají provozní dobu ŠD (opakované odchody ze ŠD hned po obědě)
 • závažným způsobem porušili Řád ŠD
 1. Pokud se bude hlásit velké množství žáků stejných ročníků (především 1. a 2.tříd), budou mít přednost žáci mladší. Bude tedy rozhodovat datum narození.

Vypracovala: PaedDr. Helena Malůšková

Schválil: Mgr. Jan Maroši, ředitel školy

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz