Informace k přihláškám do ŠD

AktualityKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k přihláškám do ŠD

Informace ohledně přihlášek do ŠD na školní rok 2020/2021

Vzhledem k tomu, že v měsíci květnu navštěvovali školu jen někteří žáci, nemohli všichni případní zájemci o školní družinu na letošní školní rok obdržet přihlášku do ŠD.

Přihlášky do ŠD jsou nyní k dispozici u paní vedoucí jídelny, p. Dobešové, kde si je lze vyzvednou a vyplnit v termínech od 24. – 27. 8. 2020v čase od 8:00 – 15:00 hod.

 

Kritéria přijímání žáků do Školní družiny (ŠD)

Školní rok: 2020/2021

 1. O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.
 2. Umístění žáků do ŠD není nárokové, tzn. děti, které se staly žáky ZŠ Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace, nejsou automaticky přijímány do ŠD.
 3. Přednostně jsou přijímáni:
 • žáci 1. – 3. ročníků
 • dojíždějící žáci
 • děti samoživitelů
 • sourozenci
 1. Žáci 4., popř. 5. ročníků budou přijati do ŠD, pokud to kapacita ŠD dovolí.
 2. Vzhledem k tomu, že kapacita ŠD je 200 žáků, nemusí být přijati žáci, jejichž:
 • zákonní zástupci jsou nezaměstnaní
 • na mateřské nebo rodičovské dovolené
 • řádně a včas neplatili v minulém období poplatky za ŠD
 1. Dále nemusí být přijati žáci, kteří:
 • plně nevyužívají provozní dobu ŠD (opakované odchody ze ŠD hned po obědě)
 • závažným způsobem porušili Řád ŠD
 1. Pokud se bude hlásit velké množství žáků stejných ročníků (především 1. a 2. tříd), budou mít přednost žáci mladší. Bude tedy rozhodovat datum narození.

Úplata

Ve školním roce 2020/2021 je úplata za zájmové vzdělávání žáka zpoplatněna částkou 130,- Kč/měsíc na žáka. O platbě a způsobu platby budou zákonní zástupci informování na začátku září.

 

Schválil: Mgr. Jan Maroši, ředitel školy

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz