Naši učitelé

Vedení školy
funkce  jméno aprobace kontakt
ředitel školy Mgr. Jan Maroši   Z, Tv reditel(a)zsjanouskova.cz
zástupce ředitele školy Mgr. Lenka Müllerová   M, Fy zastupce(a)zsjanouskova.cz
zástupkyně pro 1. stupeň PaedDr. Helena Malůšková 1. st. maluskova(a)zsjanouskova.cz
výchovná poradkyně Mgr. Jitka Žemlová    Čj, Hv zemlova(a)zsjanouskova.cz
vedoucí vychovatelka ŠD Helena Šrámková vychovatelka h.sramkova(a)zsjanouskova.cz
třída třídní učitel aprobace kontakt
1. A Mgr. Soňa Kratochvílová 1. stupeň kratochvilova(a)zsjanouskova.cz
1. B Mgr. Milada Adamová 1. stupeň adamova(a)zsjanouskova.cz
1. C Mgr. Věra Šváchová 1. stupeň svachova(a)zsjanouskova.cz
2. A Mgr. Lenka Džoganiková 1. stupeň dzoganikova(a)zsjanouskova.cz
2. B Mgr. Irena Košutová 1. stupeň kosutova(a)zsjanouskova.cz
2. C Mgr. Kateřina Jetelinová 1. stupeň jetelinova(a)zsjanouskova.cz
3. A Mgr.  Dana Konsbulova 1. stupeň konsbulova(a)zsjanouskova.cz
3. B Mgr. Blanka Bainarova 1. stupeň bainarova(a)zsjanouskova.cz
4. A Mgr. Jiří Dorňák 1. stupeň dornak(a)zsjanouskova.cz
4. B Mgr. Jaroslav Deutsch 1. stupeň deutsch(a)zsjanouskova.cz
4. C PaedDr.  Zina Dittrichová 1. stupeň dittrichova(a)zsjanouskova.cz
5. A Mgr. Bc. Lenka Fenclova 1. stupeň fenclova(a)zsjanouskova.cz
5. B PaedDr. Helena Malůškova 1. stupeň maluskova(a)zsjanouskova.cz
5. C Mgr. Hana Kachlířová 1. stupeň kachlirova(a)zsjanouskova.cz
5. D Mgr. Marie Musilova 1. stupeň musilova(a)zsjanouskova.cz
6. A Mgr. Jana Chmelařová M, Ch chmelarova(a)zsjanouskova.cz
6. B Mgr. Lucie Lísková Aj, Fj liskova(a)zsjanouskova.cz
7. A

7. B

7. C

8. A

9. A

9. B

Mgr. Eva Zemanova

Mgr.  Petr Skalák

PaedDr. Magda Navrátilová

Mg.Tomáš Němčanský

Mgr. Petra Dvořáková

Mgr. Lubor Zapletal

 

Aj, Fj

Fy, Ze

M, Př

Nj, Tv

D, Vo

Čj, Vo

 

zemanova(a)zsjanouskova.cz

skalak(a)zsjanouskova.cz

navratilova(a)zsjanouskova.cz

nemcansky(a)zsjanouskova.cz

dvorakova(a)zsjanouskova.cz

zapletal(a)zsjanouskova.cz

 

Netřídní učitelé  aprobace   kontakt
Mgr. Bohuslava Koláčková speciální pedagog kolackova(a)zsjanouskova.cz
Mgr. Jitka Havířová Fialová Aj havirova(a)zsjanouskova.cz
Mgr. Zuzana Langerová Aj langerova(a)zsjanouskova.cz
Mgr. Jana Hodovancová Čj, Fj hodovancova(a)zsjanouskova.cz
Mgr. David Minster Tv minster(a)zsjanouskova.cz
Vychovatelky školní družiny
jméno kontakt
Veronika Janalíková janalikova(a)zsjanouskova.cz
Lenka Matalová matalova(a)zsjanouskova.cz
Helena Šrámková h.sramkova(a)zsjanouskova.cz
 Alice Sedláčková  sedlackova(a)zsjanouskova.cz
Jaroslava Wiesnerová  wiesnerova(a)zsjanouskova.cz
 Regina Vedralova  vedralova(a)zsjanouskova.cz
Správní zaměstnanci
funkce  jméno kontakt
ekonomka Michaela Žofková ekonom(a)zsjanouskova.cz
hospodářka Lenka Blažková vedeni(a)zsjanouskova.cz
vedoucí provozu Milan Veselý vesely(a)zsjanouskova.cz
vedoucí školní jídelny Blanka Dobešová dobesova(a)zsjanouskova.cz
  • Upcoming Events

    No Upcoming Events found!

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz