Naši učitelé

Vedení školy
funkce  jméno aprobace kontakt
ředitel školy Mgr. Jan Maroši   Z, Tv reditel@zsjanouskova.cz
zástupce ředitele školy Mgr. Lenka Müllerová   M, Fy zastupce@zsjanouskova.cz
zástupkyně pro 1. stupeň PaedDr. Helena Malůšková 1. st. maluskova@zsjanouskova.cz
výchovná poradkyně Mgr. Jitka Žemlová    Čj, Hv zemlova@zsjanouskova.cz
vedoucí vychovatelka ŠD Romana Zemanová vychovatelka zemanova.r@zsjanouskova.cz
třída třídní učitel aprobace kontakt
1. A  Mgr. Soňa Kratochvílová 1. stupeň kratochvilova@zsjanouskova.cz
1. B Mgr. Milada Adamová 1. stupeň adamova@zsjanouskova.cz
1. C Mgr. Věra Šváchová 1. stupeň svachova@zsjanouskova.cz
2. A Mgr. Jiří Dorňák 1. stupeň dornak@zsjanouskova.cz
2. B Mgr. Lenka Džoganiková 1. stupeň dzoganikova@zsjanouskova.cz
2. C Mgr. Kateřina Jetelinová 1. stupeň jetelinova@zsjanouskova.cz
3. A Mgr. Lenka Fenclová 1. stupeň fenclova@zsjanouskova.cz
3. B PaedDr. Helena Malůškova 1. stupeň maluskova@zsjanouskova.cz
3. C Mgr.  Hana Kachlířová 1. stupeň kachlirova@zsjanouskova.cz
3. D Mgr. Marie Musilová 1. stupeň musilova@zsjanouskova.cz
4. A Mgr. Dana Konsbulová 1. stupeň konsbulova@zsjanouskova.cz
4. B Mgr. Blanka Bainarová 1. stupeň bainarova@zsjanouskova.cz
5. A Mgr. Lenka Tomášková 1. stupeň tomaskova@zsjanouskova.cz
5. B PaedDr.  Zina Dittrichová 1. stupeň dittrichova@zsjanouskova.cz
6. A Mgr. Radim Bubeníček M, Tv bubenicek@zsjanouskova.cz
7. A Mgr. Petra Dvořáková D, Rj dvorakova@zsjanouskova.cz
7. B Mgr.  Lubor Zapletal Čj, Vo zapletal@zsjanouskova.cz
8. A Mgr.  Jana Chmelařová M, Ch chmelarova@zsjanouskova.cz
9. A

9. B

Mgr. Lucie Lísková

Mgr. Petr Skalák

Aj, Fj

F, Z

liskova@zsjanouskova.cz

skalak@zsjanouskova.cz

Netřídní učitelé  aprobace   kontakt
Mgr. Michaela Matulová speciální pedagog matulova@zsjanouskova.cz
PaedDr. Drahomíra Dubačová   Aj, Rj, Šj dubacova@zsjanouskova.cz
Mgr. Tomáš Němčanský  Nj, Tv nemcansky@zsjanouskova.cz
Mgr. Marie Karasová Př, Vv  karasova@zsjanouskova.cz
Mgr. Kateřina Zoubková Tv zoubkova@zsjanouskova.cz
Mgr. Eva Zemanová Aj, Fj zemanova@zsjanouskova.cz
Mgr. Marta Bubláková Př, Tv bublakova@zsjanouskova,cz
Vychovatelky školní družiny
jméno kontakt
Romana Zemanová zemanova.r@zsjanouskova.cz
Gabriela Prokešová prokesova@zsjanouskova.cz
Simona Vašáková vasakova@zsjanouskova.cz
 
Marie Karasová karasova@zsjanouskova.cz
Kateřina Zoubková zoubkova@zsjanouskova.cz
Lenka Matalová matalova@zsjanouskova.cz
Správní zaměstnanci
funkce  jméno kontakt
ekonomka Michaela Žofková ekonom@zsjanouskova.cz
hospodářka Sylva Čížková vedeni@zsjanouskova.cz
vedoucí provozu Milan Veselý vesely@zsjanouskova.cz
vedoucí školní jídelny Blanka Dobešová dobesova@zsjanouskova.cz
  • Upcoming Events

    No Upcoming Events found!

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz