Naši učitelé

Vedení školy
funkce  jméno aprobace kontakt
ředitel školy Mgr. Jan Maroši   Z, Tv reditel@zsjanouskova.cz
zástupce ředitele školy Mgr. Lenka Müllerová   M, Fy zastupce@zsjanouskova.cz
zástupkyně pro 1. stupeň PaedDr. Helena Malůšková 1. st. maluskova@zsjanouskova.cz
výchovná poradkyně Mgr. Jitka Žemlová    Čj, Hv zemlova@zsjanouskova.cz
vedoucí vychovatelka ŠD Romana Zemanová vychovatelka zemanova.r@zsjanouskova.cz
třída třídní učitel aprobace kontakt
1. A Mgr. Lenka Džoganiková 1. stupeň dzoganikova@zsjanouskova.cz
1. B Mgr. Irena Košutová 1. stupeň kosutova@zsjanouskova.cz
1. C Mgr. Kateřina Jetelinová 1. stupeň jetelinova@zsjanouskova.cz
2. A Mgr. Soňa Kratochvílová 1. stupeň kratochvilova@zsjanouskova.cz
2. B Mgr. Milada Adamová 1. stupeň adamova@zsjanouskova.cz
2. C Mgr. Věra Šváchová 1. stupeň svachova@zsjanouskova.cz
3. A Mgr. Jiří Dorňák 1. stupeň dornak@zsjanouskova.cz
3. B Mgr. Daniela Horáková 1. stupeň horakova@zsjanouskova.cz
3. C PaedDr.  Zina Dittrichová 1. stupeň dittrichova@zsjanouskova.cz
4. A Mgr. Lenka Fenclova 1. stupeň fenclova@zsjanouskova.cz
4. B PaedDr. Helena Malůškova 1. stupeň maluskova@zsjanouskova.cz
4. C Mgr. Hana Kachlířová 1. stupeň kachlirova@zsjanouskova.cz
4. D  Mgr. Marie Musilova 1. stupeň musilova@zsjanouskova.cz
5. A Mgr. Dana Konsbulova 1. stupeň konsbulova@zsjanouskova.cz
5. B Mgr. Blanka Bainarova 1. stupeň bainarova@zsjanouskova.cz
6. A Mgr. Eva Zemanova Aj, Fj zemanova@zsjanouskova.cz
6. B Mgr.  Petr Skalák Fy, Ze skalak@zsjanouskova.cz
7. A Mg.Tomáš Němčanský Nj, Tv nemcansky@zsjanouskova.cz
8. A

8. B

9. A

Mgr. Petra Dvořáková

Mgr. Lubor Zapletal

Mgr. Jana Chmelařová

D, Vo

Čj, Vo

M, Ch

dvorakova@zsjanouskova.cz

zapletal@zsjanouskova.cz

chmelarova@zsjanouskova.cz

Netřídní učitelé  aprobace   kontakt
Mgr. Michaela Matulová speciální pedagog matulova@zsjanouskova.cz
PaedDr. Drahomíra Dubačová   Aj, Rj, Šj dubacova@zsjanouskova.cz
Mgr. Zuzana Langerová Aj langerova@zsjanouskova.cz
Mgr. Lucie Lísková Aj, Fj liskova@zsjanouskova.cz
Mgr. David Minster Tv minster@zsjanouskova.cz
Mgr. Magda Navrátilová M, Př navratilova@zsjanouskova.cz
Mgr. Marta Bubláková Př, Tv

 

bublakova@zsjanouskova.cz
Vychovatelky školní družiny
jméno kontakt
Romana Zemanová zemanova.r@zsjanouskova.cz
Gabriela Prokešová prokesova@zsjanouskova.cz
Simona Vašáková vasakova@zsjanouskova.cz
 Alice Sedláčková  sedlackova@zsjanouskova.cz
Jaroslava Wiesnerová  wiesnerova@zsjanouskova.cz
Helena Šrámková  h.sramkova@zsjanouskova.cz
Lenka Matalová matalova@zsjanouskova.cz
Správní zaměstnanci
funkce  jméno kontakt
ekonomka Michaela Žofková ekonom@zsjanouskova.cz
hospodářka Sylva Čížková vedeni@zsjanouskova.cz
vedoucí provozu Milan Veselý vesely@zsjanouskova.cz
vedoucí školní jídelny Blanka Dobešová dobesova@zsjanouskova.cz

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz