Školní rok 2018/2019 ve školní družině

Aktuality ze školní družinyInformace o školní družiněKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní rok 2018/2019 ve školní družině

Máme tu další školní rok a s ním i nové žáky ve školní družině.

Školní družinu navštěvují žáci od 1.–4. třídy základní školy. Družinu navštěvuje 200 dětí a je rozdělena do 7 oddělení. Činnost školní družiny přímo vychází z pedagogiky volného času. Cílem je snaha o vytvoření takových podmínek, ve kterém dochází k rozvoji aktivit a následně rozvoji osobnosti žáků.

Školní družina je také místem pro radost a místem pro komunikaci vychovatelky s rodiči. Oddělení jsou věkově smíšena. Činnost zajišťuje 7 kvalifikovaných vychovatelek. Těšíme se na spolupráci s Vámi i na pobyt vašich dětí ve školní družině.

 

PROVOZ 

Školní družina je v provozu v pondělí až pátek 6.15–7.40 hod. Po vyučování 11.40–17.00 hod.

 

KOLEKTIV VYCHOVATELEK ŠD

 1. oddělení – Simona Vašáková
 2. oddělení – Romana Zemanová (vedoucí vychovatelka)
 3. oddělení – Gabriela Prokešová
 4. oddělení – Lenka Matalová
 5. oddělení – Helena Šrámková
 6. oddělení – Bc. Alice Sedláčková
 7. oddělení – Jaroslava Wiesnerová

 

ÚPLATA  

Vážení rodiče,

ve školním roce 2018/19 je úplata za zájmové vzdělávání žáka zpoplatněna částkou 120 Kč měsíčně za jednoho žáka.

Podmínky a způsob splatnosti úplaty:

 • Úplata je stanovena ve dvou splátkách – za období září–prosinec (480,-Kč) a leden–červen (720,-Kč).
 • Úplatu za období září až prosinec je potřeba uhradit jednorázově do 31. října, úplatu za období leden – červen je možné uhradit jednorázově do 28. února.

Celková částka žáka za docházku do družiny činí tedy 1 200 Kč. Částku lze uhradit bankovním převodem na účet školy. 

POBYT VENKU

Připomínám rodičům, že část pobytu ve školní družině jejich děti tráví venku, ať již v parku nebo na školním hřišti. Bylo by vhodné, aby děti měly v šatní skříňce oblečení na převlečení (alespoň tepláky).

 

FOTOGRAFIE

Občas najdete na stránkách ŠD fotografie z našich akcí i z běžné každodenní práce.

 

Kritéria přijímání žáků do Školní družiny (ŠD)

Školní rok: 2018/2019

 1. O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.
 2. Umístění žáků do ŠD není nárokové, tzn. děti, které se staly žáky ZŠ Brno, Janouškova 2, nejsou automaticky přijímány do ŠD.
 3. Přednostně jsou přijímáni:
 • žáci 1. – 3. ročníků
 • dojíždějící žáci
 • děti samoživitelů
 • sourozenci
 1. Žáci 4. ročníků budou přijati do ŠD, pokud to kapacita ŠD dovolí.
 2. Vzhledem k omezené kapacitě ŠD nemusí být přijati žáci, jejichž
 • zákonní zástupci jsou nezaměstnaní
 • na mateřské nebo rodičovské dovolené
 • řádně a včas neplatili v minulém období poplatky za ŠD
 1. Nemusí být přijati žáci,

– kteří plně nevyužívají provozní dobu ŠD (opakované odchody ze ŠD hned po obědě)

– závažným způsobem porušili Řád ŠD

 1. Pokud se bude hlásit velké množství žáků stejných ročníků (především 1. a 2. tříd), budou mít přednost žáci mladší. Bude tedy rozhodovat datum narození.

Schválil: Mgr. Jan Maroši, ředitel školy

 

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz