Organizace školního roku

Organizace školního rokuKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Organizace školního roku
P E D A G O G I C K É    R A D Y
     Akce     Termín      Program
     1. Pedagogická rada úterý 28.8.2018      1. část: výr. zpráva, organizace šk. r., prac. plán
pátek 31.8.2018      2. část: Řád školy, Klasif. řád, ŠVP aj.
29. – 30.8.      schůze PKaMS,ŠVP,školení BOZP a PO aj.
     2. Pedagogická rada úterý 20.11.2018      průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků
     3. Pedagogická rada čtvrtek 17.1.2019      předporady 1. i 2. st.
úterý 22.1.2019      klasifikační porada za 1. pololetí
     4. Pedagogická rada úterý 16.4.2019      průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků
     5. Pedagogická rada úterý 18.6.2019      předporady 1. i 2. st.
čtvrtek 20.6.2019      klasifikační porada za 2. pololetí
pátek 28.6.2019      ukončení školního roku
T Ř Í D N Í   S C H Ů Z K Y   A   H O V O R O V É   H O D I N Y
     Termín            Akce
úterý 11.9.2018      třídní schůzky, Sněm rodičů
úterý 20.11.2018      hovorové hodiny
úterý 8.1.2019      třídní schůzky
úterý 16.4.2019      hovorové hodiny
úterý 4.6.2019      třídní schůzky
S C H Ů Z E   R A D Y   R O D I Č Ů
     Termín            Program
čtvrtek 6.9.2018      organizace a příprava Sněmu rodičů
úterý 13.11.2018      činnost Rodičovského sdružení
úterý 8.1.2019      dle potřeby: příprava tř. sch., příspěvky rodičů
úterý 16.4.2019      kontrola činnosti Rodičovského sdružení
úterý 4.6.2019      hodnocení školního roku a příprava tříd. schůzek
O R G A N I Z A C E   Š K O L N Í H O   R O K Ut
     Termín od   do      Název časového úseku
29.10.2018 30.10.2018      podzimní prázdniny  (PO, ÚT)
22.12.2018 2.1.2019      vánoční prázdniny (SO – ST)
1.2.2019      pololetní prázdniny (PÁ)
11.2.2019 17.2.2019      jarní prázdniny
18.4.2019      velikonoční prázdniny (ČT)
29.6.2019 1.9.2019      hlavní prázdniny
 3.9.2018 31.1.2019      I. pololetí
 1.2.2019 28.6.2019      II. pololetí
T E R M Í N Y    P Ř I J Í M A C Í C H   Z K O U Š E K
   Termín           Typ zkoušky
2. – 15.1. 2019      talentové zkoušky na SŠ
12.-28.4. 2019      přijímací zkoušky na SŠ, víceletá G  (1.kolo)
pátek a sobota 5.-6. 4.2019      zápis do l. tříd (do 30. 4.)

 

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz