Informace pro zákonné zástupce žáků budoucích 1. tříd:

AktualityKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro zákonné zástupce žáků budoucích 1. tříd:

Zápis do 1. třídy

pátek 6. dubna      14.00 – 18.00 hodin

sobota 7. dubna     9.00 – 11.00 hodin

 1. příchod: nejpozději půl hodiny před koncem akce
 2. s sebou:
 • žádost o přijetí
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz
 1. pokud budete žádat odklad školní docházky, přineste s sebou:
 • žádost o přijetí
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz
 • žádost o odklad
 • doporučení pedagogicko-psychologické poradny
 • doporučení odborného lékaře

Veškeré žádosti najdete on line na: https://zapisdozs.brno.cz/

 

Informační schůzka rodičů budoucích 1. tříd

čtvrtek 31. května  16.00 – 17.00 hodin (jídelna)

Přijímací testy do 1. sportovní třídy

pondělí 9. dubna    14.00 – 17.00 hodin

(v tělocvičně – sportovní oblečení a obutí)

Příchod: nejpozději půl hodiny před koncem akce

Testování pohybových dovedností pro přijetí do prvního ročníku sportovní třídy

Uskuteční se ve vyhlášeném termínu (duben) mimo oficiální zápis do prvních tříd. Test probíhá v tělocvičně školy na šesti stanovištích, na kterých dětí plní jednoduché pohybové úkoly. S sebou je nutné sportovní oblečení a obutí do tělocvičny. Šatny pro převlečení jsou k dispozici.

 1. Běžecká rychlost – člunkový běh 4 x cca 6 m. (s)
 2. Obratnost – kotouly, válení sudů, stoj na lopatkách, event. další dovednosti na žíněnkách.
 3. Rychlost + obratnost + koordinace – překážková dráha – kombinace přeskoků, podlézání překážek a slalomového běhu. (s)
 4. Dovednosti s míčem – chytání a házení obouruč nebo jednoruč s míčem, házení na cíl jednoruč malým míčkem.
 5. Rovnováha, obratnost – chůze po lavičce, balanční podložce bosu, obrácené lavičce (kladinka) – chůze, poskoky, dřepy.
 6. Výbušnost, odrazová síla – skok z místa do dálky odrazem snožmo. (cm)

Hodnocení: Disciplíny 2, 4, 5 jsou bodovány v rozsahu 0 – 4 body. V disciplínách 1, 3, 6 se naměřené hodnoty převádí také na body v rozsahu 0 – 4 b. Celkový výsledek je dán součtem obdržených bodů ze všech disciplín.

 

© 2016 ZŠ Janouškova 2 Brno | ZenSoft.cz